ADEVĂRATUL MOTIV pentru care se îmbolnăvesc oamenii, explicat de Sfântul Vasile cel Mare

Te întrebi de ce se îmbolnăvesc oamenii? Iată care sunt explicațiile Sfântului Vasile cel Mare. De ce apare boala și de ce apar morțile premature?

ȘOCANT! ADEVĂRATUL MOTIV pentru care se îmbolnăvesc oamenii, explicat de Sfântul Vasile cel Mare

”Cu toții suferim în această lume căzută în care ne aflăm, din cauza neascultării protopărinților față de Dumnezeu și din cauza lipsei lui Dumnezeu din viața noastră”, a explicat pr. dr. Liviu Petcu potrivit lataifas.ro.

Potrivit Sfântului Vasile cel Mare, nu Dumnezeu este responsabil pentru apariția bolilor. Omul este cel care le atrage, pentru că se lasă dominat de păcat. ”Dumnezeu a făcut trupul, nu boala; a făcut sufletul, nu păcatul; sufletul se înrăutățește când se îndepărtează de starea lui naturală”.

Se pare că suferința vine ca o consecință a păcatelor. ”Am putea să nu avem nici o suferință dacă ne-am îndepărta de viciu”, este explicația Sfântului Vasile. Dumnezeu i-a lăsat omului libertatea de a lua decizii, de a face alegeri.

Oamenii nu au fost creați de Dumnezeu pentru a suferi și pentru a muri. Toate lucrurile negative care au apărut în viața oamenilor au fost cauzate de neascultarea lui Adam și a Evei. Sfântul Vasile cel Mare susține că moartea vine de la Dumnezeu. Nu este un lucru rău, decât pentru cei care au căzut în păcat. ”Pentru păcătos, eliberarea de suferințele de pe pământ este început al chinurilor din iad”.

”Odată ce suntem făptura Bunului Dumnezeu, că odată ce suntem păziți de El, Care rânduiește pentru noi și pe cele mici și pe cele mari, urmează că nu putem suferi ceva fără voia lui Dumnezeu, și că nici una dintre suferințele nostre nu este spre vătămarea noastră sau spre ceva asemănător”.

Sfântul Vasile cel Mare a explicat care este motivul pentru care oamenii se îmbolnăvesc, așa cum s-a văzut în rândurile de mai sus.

Sursă foto: crestinortodox.ro

CITEȘTE ȘI: Rugăciune către sfinţii români

Află care este acea rugăciune către sfinții români pe care o poți rosti și tu. O găsești mai jos. Iată despre ce este vorba.

Rugăciune către sfinţii români

”Sfinţilor români, voi, care sunteţi podoaba neamului nostru şi roada lui cea mai de preţ: mucenici, care aţi murit pentru Stăpânul Hristos; ierarhi, care ne-aţi păstorit cu sfinţenie; cuvioşi, care v-aţi nevoit ca nişte îngeri în trup; mărturisitori, care aţi păzit dreapta credinţă; şi voievozi, care ne-aţi apărat Biserica şi neamul, staţi tari, precum aţi şi stat, înaintea tronului lui Dumnezeu, rugându-vă cu lacrimi să ne ierte păcatele şi să ne întoarcă spre toată fapta cea bună.

Noi credem şi mărturisim că voi, sfinţilor care aţi odrăslit din neamul nostru, sau care aţi venit în aceste părţi pentru a ne lumina cu viaţa sau cu moaştele voastre, vă rugaţi cu dragoste pentru noi şi ne sunteţi cel dintâi ajutor în faţa lui Dumnezeu, şi pentru aceasta ne şi rugăm vouă cu evlavie: păziţi-ne, împreună cu Maica Domnului, de toate greutăţile şi încercările care se abat asupra noastră;

nu de cele ce sunt îngăduite spre pocăinţă şi spre întoarcere la Dumnezeu să ne păziţi, sfinţilor, ci de cele care sunt din răutatea şi invidia vrăjmaşilor noştri văzuţi şi nevăzuţi, şi care sunt mai presus de puterea noastră.

Izbăviţi-ne, aşadar, cu rugăciunile şi îndurările voastre, de venirea altor neamuri asupra noastră, de războiul cel dintre noi, de secetă, de cutremur, de foc, de potop, de boală şi de toate necazurile pe care din cauza răutăţii noastre le pătimim.

Că, iată, cu nenumarate păcate Îl mâhnim pe milostivul Dumnezeu: cu uciderea de prunci cea cumplită, cu desfrânarea cea ruşinoasă, cu hoţii şi viclenii şi minciuni, şi îndeobşte cu toată fapta cea rea.

Ne-am îndepărtat sfinţilor, întru totul de Dumnezeu şi de Biserica Sa, şi vă rugăm acum să cereţi pentru noi iertare de păcate, chip de pocăinţă şi râvnă pentru toată fapta cea bună. Si să ne întoarceţi la dragoste pentru Dumnezeu şi pentru Maica Sa şi pentru Biserica cea strămoşească.

Ca nu cumva din pricina noastră să fie hulit Dumnezeu printre neamuri, ci mai degrabă să fim un neam întru care să se slăvească sfânt numele Lui. Ca astfel, ridicându-ne la cinstea cea dintâi, să ne închinăm vouă, iubiţi ai noştri sfinţi români, şi să slăvim pe Dumnezeu cel Unul în Treime, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

Sursă rugăciune: doxologia.ro.

0