BILETE GRATUITE pentru tratamente balneare. Vezi dacă te încadrezi și cum poți obține biletul!

Statul român oferă posibilitatea obținerii de bilete gratuite pentru tratamente balneare. Deoarece informațiile despre cine se încadrează în condițiile necesare obținerii unor astfel de bilete, redacția Teo vă furnizează lista completă de criterii ce trebuie îndeplinit pentru a profita de această oportunitate.

Cine poate obține bilete gratuite pentru tratament balnear

  1. Pensionarii de invaliditate, în conformitate cu prevederile programului de recuperare, întocmit de către medicul expert al asigurărilor sociale.
  2. Persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Decretului-lege nr.118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum şi persoanele care au calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă, stabilită în temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.214/1999, cu modificările şi completările ulterioare.
  3. Persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice, aprobată prin Legea nr.189/2000, cu modificările și completările ulterioare.
  4. Persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  5. Beneficiarii Legii nr.49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare.
  6. Persoane adulte ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare.
  7. Persoanele care beneficiază de cure balneoclimaterice potrivit art. 22  din Legea nr. 346/2002  privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale republicată, cărora li s-a stabilit de catre medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul caselor teritoriale de pensii, program individual de recuperare.
  8. Asiguraţii care îşi desfăşoară activitatea în locurile de muncă prevăzute la art. 30, alin. (1), lit. b), din Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv locurile de muncă în condiţii speciale din activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii, potrivit HG nr. 757/2008.

CITEȘTE ȘI: Tratament pentru parul carunt cu coniac

Câte locuri a oferit Guvernul pentru anul în curs

În fiecare an, numărul de locuri este stabilit prin Hotărâre de Guvern pentru unităţile de tratament balnear, proprietate a Casei Naţionale de Pensii Publice. Pentru aul 2017, au fost asigurate 56.394 de locuri, repartizate pe 18 serii de trimitere. Numărul biletelor de tratament balnear care se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi speciale, cu caracter reparatoriu, se stabilește prin aplicarea unei cote de maximum 15% din totalul numărului de bilete stabilit pentru anul respectiv.

0